Witamy na stronie!

Rada Nadzorcza IX Kadencji na lata 2015-2018.

 

 Prezydium Rady Nadzorczej
1. Agnieszka Kędzierska Przewodnicząca
2. Wincenty Dudek Z-ca Przewodniczącego
3. Jolanta Bołaszewska-Kleszyńska Sekretarz Rady

 

 

 

 

 

 

 Komisja Rewizyjna
1.  Beata Cykowska- Marzencka Przewodnicząca
2   Małgorzata Janiec Sekretarz
3.  Agnieszka Kędzierska Członek

 

 

 

 

 

 

 Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi
1.  Artur Wolny Przewodniczący
2.  Wincenty Dudek Z-ca Przewodniczącego
3.  Tomasz Nidecki Sekretarz
4.  Artur Jakubas Członek

 

 

 

 

 

 

 Komisja Ekonomiczno-Organizacyjna
1.  Łukasz Grandus Przewodniczący
2.  Anna Topa Z-ca Przewodniczącego
3.  Stanisław Żmuda Sekretarz

 

 

 

 

 

Dyżury członków Rady Nadzorczej są pełnione według harmonogramu w godz. od 16.00 do 17.00 w pokoju 121

 

 Zarząd Spółdzielni
1.  Marek Górnisiewicz Prezes Zarządu
2.  Andrzej Miś Z-ca Prezesa d/s Techniczno-Eksploatacyjnych
3.  Krystyna Cholewa Główny Księgowy

 

 

 

 

 

Dyżury Prezesa Zarządu lub Zastępcy Prezesa Zarządu: każdy poniedziałek w godz: 1500-1700