Witamy na stronie!

     W dniu 11 lipca 2012 r. Rada  Miasta Krakowa podjęła uchwałę w sprawie wyboru osiedli, dla których zostanie sporządzony pilotażowy program rehabilitacji zabudowy blokowej. Do tego progamu zostały wybrane 3 osiedla: Ugorek, Olsza II i Azory. Podstawą wyboru było opracowanie Instytutu Rozwoju Miast pt: "Wielokryterialna analiza dziewiętnastu osiedli zabudowy blokowej położonych na terenie Gminy Kraków". Pełny tekst Uchwały Rady Miasta Krakowa dostępny jest ==> tutaj

Należy zwrócić uwagę, że zasięg terytorialny osiedli wymienionych w opracowaniu Instytutu Rozwoju Miast, a w konsekwencji w uchwale Rady Miasta Krakowa jest znacznie większy, niż stosowany od lat w naszej Spółdzielni, a mianowicie:

  • osiedle Ugorek objęte programem rehabilitacji to obszar znajdujący sie pomiędzy ulicami: Fiołkowa, Ułanów, Jana Pawła II i Meissnera, czyli nie tylko osiedle Ugorek, ale i Wieczysta.
  • osiedle Olsza II w programie rehabilitacji to teren ograniczony ulicami: Lublańska (od pawilonu Meteor), Bora Komorowskiego, Akacjowa, Pilotów, Młyńska, Bohaterów Wietnamu, Malawskiego, Bosaków (do pawilonu Meteor).

     W dniach 28-29 listopada odbyły się warsztaty zorganizowane przez Wydział Strategii Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Krakowa, których celem było zebranie opinii przedstawicieli różnych środowisk dotyczących planowanych działań w ramach programu rehabilitacji.

     W pierwszym dniu warsztatów historię tego rejonu przedstawił Pan Mieczysław Głąb. Jego wystąpienie spotkało się z dużym zainteresowaniem i aplauzem zebranych. Wśród uczestników gry Future Game - Ugorek znalazł sie też były Przewodniczący Rady Nadzorczej - Pan Tadeusz Cisowski.

     Relacja z tych warsztatów znalazła się w grudniowym wydaniu biuletynu Rady Dzielnicy III, oraz w dwutygodniku Rady Miasta Krakowa - KRAKÓW.PL z dnia 30.01.2013r pod nazwą "Ugorek w grze". W pierwszym kwartale tego roku planowane są podobne warsztaty poświęcone zebraniu opinii dotyczących planów poprawy jakości życia w rejonie Olsza II.

     Informacje na temat dalszych działań w ramach programu rehabilitacji publikowane są na stronie prowadzonej przez niedawno powstały Referat Rewitalizacji Urzędu Miasta Krakowa  www.rewitalizacja.krakow.pl oraz na stronie   www.dialoguj.pl  Na tej stronie będą pojawiały się kolejne informacje o postępie prac na opracowaniem pilotażowego programu rehabilitacji naszych osiedli.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w regulaminie ochrony danych osobowych. Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie ciasteczek we wskazanych w niej celach, prosimy o wyłączenie ciasteczek w przeglądarce lub opuszczenie serwisu.