Witamy na stronie!

Spółdzielnia Mieszkaniowa UGOREK informuje, że działając zgodnie z ustawą z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 884) zapewnia wszystkim zainteresowanym podmiotom jednakowy i nieograniczony dostęp do nieruchomości z zachowaniem następujących warunków:

- Pisemnego wystąpienia operatora do SM Ugorek z wnioskiem o udostepnienie nieruchomości z podaniem jej adresu i zakresu prowadzonych prac i rodzaju działalności

- Podpisania przez operatora umowy/porozumienia z SM Ugorek o udostępnienie nieruchomości uwzględniające interes Spółdzielni i jej członków takich jak sposób wykonywania prac, bezpieczeństwo osób i mienia podczas ich wykonywania, ubezpieczenie i odpowiedzialność operatora za ewentualne szkody, itp.  

- Wykonanie i uzgodnienie projektu technicznego obejmującego cały zakres planowanych prac, sporządzonego przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami.

- Wykonanie prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ogólnie przyjętymi standardami technicznymi wraz z odtworzeniem uszkodzonych elementów i doprowadzeniem nieruchomości do stanu zastanego.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w regulaminie ochrony danych osobowych. Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie ciasteczek we wskazanych w niej celach, prosimy o wyłączenie ciasteczek w przeglądarce lub opuszczenie serwisu.