Witamy na stronie!

Aby Ugorek był wygodnym osiedlem…

Z Prezydentem Miasta Krakowa, Jackiem Majchrowskim, rozmawia Ryszard Nidecki.

Ryszard Nidecki: Mieszkańcy osiedla Ugorek zmagają się z szeregiem problemów. Brakuje np. wiat przystankowych przy ul. Meissnera.majchrowski nidecki

Jacek Majchrowski: Część przystanków jak np. „Pszona” czy „Meissnera” w kierunku ul. Mogilskiej wymaga odpowiednich typów wiat, np. wąskich lub wspornikowych. Tego typu wiaty będą dostępne w ramach umowy koncesji na wymianę wiat na terenie Krakowa. Myślę, iż umowę tę będziemy finalizować jeszcze w tym roku, co pozwoli na rozpoczęcie prac w 2015 roku.

Ryszard Nidecki: Mieszkańcom naszej spółdzielni marzy się też rozbudowa miejsc zabawy dla dzieci. Mam tu na myśli np. place zabaw przy ul. Ślicznej.

Jacek Majchrowski: Bardzo się cieszę, iż dzięki życzliwości władz spółdzielni udało się jeszcze w czerwcu podpisać akt notarialny w sprawie ustanowienia służebności przejazdu dla jednej z działek spółdzielczych. Teraz możemy opracować dokumentację na budowę integracyjnego ogródka jordanowskiego przy ul. Ślicznej i Meissnera. Myślę, iż w przyszłym roku dzieci będą mogły cieszyć się z tego miejsca.

Ryszard Nidecki: Czy możemy liczyć na przyspieszenie budowy parkingów przy ul. Chałupnika-Meissnera?

Jacek Majchrowski: Zgodnie z ustaleniami pomiędzy gminą a SM „Ugorek”, spółdzielnia opracowała koncepcję i wystąpiła o stosowne decyzje. Później musi nastąpić komunalizacja działek, na których ma powstać parking. Z naszej strony chcemy, aby ten proces przebiegł optymalnie szybko, o co zabiega również Rada Dzielnicy III, która jak mnie zapewniano, ma finansować tę inwestycję. Rada Dzielnicy III deklaruje również, iż będzie finansować przebudowę ulicy Włodkowica. Na wiosnę 2015 roku chcemy mieć już zakończoną dokumentację. Sygnalizowano mi, że ta przebudowa będzie bardzo kosztowna. Jeżeli okaże się, iż zadanie to jest ponad siły finansowe dzielnicy, wtedy brakujące środki dołożymy z budżetu miasta.

Ryszard Nidecki: Gmina Kraków w minionych latach wyremontowała ulice Ułanów i Ugorek. W związku z przebudową ulicy Mogilskiej nasze osiedle stało się skrótem dla wielu kierowców. Obawiamy się, iż stan ulicy Ułanów czy Ugorek znacznie się pogorszy.

Jacek Majchrowski: Po zakończeniu remontu ulicy Mogilskiej wszystkie ulice objazdowe zostaną doprowadzone do stanu pierwotnego. Muszę nadmienić, iż w niedalekiej przyszłości czeka nas w tym rejonie poważna zmiana komunikacyjna. Otóż, jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z naszymi planami, to jesienią 2016 r. zostanie uruchomiony przetarg na budowę linii tramwajowej, która będzie biec przez ulicę Meissnera. Oznacza to również konieczność montażu ekranów akustycznych, choć będzie to wymagało akceptacji mieszkańców. W związku z tym w przyszłym roku będziemy prowadzić stosowne konsultacje społeczne.

Ryszard Nidecki: Ostatnio bardzo dużo się mówi o odnawianiu osiedli powstałych w latach 70. i 80. ubiegłego stulecia. Czy Ugorek może liczyć na takie działania?

Jacek Majchrowski: Mamy już podpisaną umowę z Politechniką Krakowską, która pomaga nam w ocenie możliwości przeobrażenia przestrzeni publicznej osiedla Ugorek. Chcemy bowiem, aby osiedle to stało się miejscem wygodnym dla mieszkańców. Kraków jest pionierem w rewitalizacji i rehabilitacji osiedli. Na pewno będziemy starać się, aby na Ugorek trafiły pieniądze z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w regulaminie ochrony danych osobowych. Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie ciasteczek we wskazanych w niej celach, prosimy o wyłączenie ciasteczek w przeglądarce lub opuszczenie serwisu.