Witamy na stronie!

     Informujemy, że od października 2013 r. w Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” można liczyć na życzliwą pomoc pracowników działu członkowskiego w zakresie informacji o możliwości zamiany mieszkań. Dział Członkowski umożliwi pomoc osobom, które wyrażą chęć zamiany zajmowanego lokalu na inny.
Korzystanie z pomocy jest bezpłatne.
Informacje o zgłoszonych do zamiany mieszkaniach mogą zostać umieszczone w siedzibie Spółdzielni na tablicy ogłoszeń, jak również na naszej stronie internetowej.
Z zamiany mieszkań mogą skorzystać osoby zajmujące zadłużone lokale lub te, które utraciły tytuł prawny wskutek wysokiego zadłużenia, lub posiadają wyrok eksmisyjny.

Wśród wielu korzyści z dokonania zamiany do najważniejszych należą:

  • dostosowanie wielkości i standardu lokalu oraz wysokości opłat za jego używanie do   potrzeb mieszkaniowych oraz możliwości płatniczych właściciela;
  • częściowa bądź całkowita spłata zadłużenia z tytułu opłat za używanie lokalu, w przypadku zamiany z innym najemcą deklarującym gotowość spłaty zadłużenia;
  • uniknięcie postępowania sądowego oraz egzekucyjnego, prowadzącego do eksmisji;
  • możliwość ubiegania się o dodatek mieszkaniowy przez najemców zajmujących dotychczas zbyt duże lokale;

Z powyższej oferty mogą skorzystać osoby spoza naszej Spółdzielni, które w przyszłości będą chciały zamieszkać w naszych zasobach mieszkaniowych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w regulaminie ochrony danych osobowych. Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie ciasteczek we wskazanych w niej celach, prosimy o wyłączenie ciasteczek w przeglądarce lub opuszczenie serwisu.