Witamy na stronie!

Szanowni Państwo, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” uprzejmie informuje, że aby korzystać z poczty elektronicznej konieczne jest złożenie WNIOSKU w biurze spółdzielni lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej ( wymagany jest oryginalny podpis).

Wniosek został do Państwa rozesłany wraz z zmianą opłat za użytkowanie lokalu, można go również pobrać ze strony internetowej Spółdzielni www.smugorek.pl. - WNIOSEK zamieszczony jest w zakładce DRUKI.

Prawo do złożenia WNIOSKU mają użytkownicy lokali, którzy są właścicielami lub mają notarialne lub złożone w obecności pracownika spółdzielni pełnomocnictwo do reprezentowania właściciela.

Wniosek prosimy również składać w przypadku jakichkolwiek zmian w komunikacji bezpośredniej oraz elektronicznej.

Zasady prowadzenia korespondencji bezpośredniej oraz komunikacji elektronicznej reguluje Instrukcja, z którą można zapoznać się w biurze lub poprzez stronę internetową spółdzielni www.smugorek.pl.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w regulaminie ochrony danych osobowych. Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie ciasteczek we wskazanych w niej celach, prosimy o wyłączenie ciasteczek w przeglądarce lub opuszczenie serwisu.